ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ കോൺഗ്രസ്സ് – ഒരു ഓർമ്മപെടുത്തൽ

തലശ്ശേരി ഗവ: ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ വച്ച് പ്രഥമ കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സ് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്തായാലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന്.

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടുത്തോളം ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സ് തീർത്തും വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനേറെയും, മായം കലർന്നിട്ടില്ലാത്ത പോയ കാലത്തിന്റെ നന്മയുടെയും നേർസാക്ഷ്യമായിരുന്നു ബ്രണ്ണന്റെ മണ്ണിൽ ഒരുങ്ങിയത്.

ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായി തോന്നിയത് ‘വടക്കൻ വയൽ പെരുമ’ എന്ന സ്റ്റാൾ ആയിരുന്നു.G.F.H.S.S Bekal ലെ Botany അദ്ധ്യാപകനായ ജയപ്രകാശ് സാറും സംഘവും ചേർന്നാണ് ഒരു നാടിന്റെ വിലപ്പെട്ട പൈതൃക സമ്പത്ത് വടക്കൻ വയൽ പെരുമയിലൂടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഞാനടക്കമുളള പുതുതലമുറ കേൾക്കാൻ കൂടെ ഇടയില്ലാത്ത നാട്ടറിവുകളുടെ അപൂർവ്വ ശേഖരമാണ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വെള്ളം തൂവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുക്കാലി, കണ്ണാടി ഉറി, ഒറ്റൽ തുടങ്ങി ആദ്യകാല ‘ടെക്നോളജി ക ളും’ പ്രദർശനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അത്യാധുനികതയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കാണുമ്പോഴും ഇവയുടെ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. പശുവിനെ വിഷുക്കണി കാണിക്കുമായിരുന്ന ഉറുമ്പുകൾക്കും ഓണമുണ്ടായിരുന്ന ആ ‘പഴയ ‘ കാലത്തിന്റെ സഹജീവി സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ജയപ്രകാശ് സർ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ കാതുകൾ കൂർപ്പിച്ച് കേട്ട് നിൽക്കാൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ!

നാട്ടു നന്മയുടേയും, കാടറിവുകളുടേയും, കടലിനടിയിലെ വലിയ ലോകത്തിനേറയുമൊക്കെയായി നിരവധി സ്റ്റാളുകൾ പ്രദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നു.

മൂന്നാം നാൾ നടന്ന മീറ്റ് ദ സൈന്റിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആവേശകരമായ സെഷൻ . മനുഷ്യ കേന്ദ്രിതമായ പ്രകൃതി ബോധമല്ല മറിച്ച് മരങ്ങൾക്കും മനുഷ്യനും വേരുകൾ മണ്ണിലാണെന്നു തിരിച്ചറിവാണവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ Dr. വി.എസ്. വിജയൻ സർ, പ്രളയം നൽകിയ പാഠമുൾക്കൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വികസനത്തിലൂടെയേ മാനവരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പ് സാദ്ധ്യമാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫ: ഈ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ സർ എന്നിവരിൽ തുടങ്ങി തേനീച്ചയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കാരണമെന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ” ആദ്യ കുത്തിന്റെ മധുരം ” എന്ന് നിഷ്കളങ്കമായ ചിരിയോട് കൂടി ഉത്തരമേകിയ 13 വയസ്സുകാരി ഒലി അമാൻ ജോദ വരെ നീളുന്നതായിരുന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നിര.

സ്കൂളിലെ സാമ്പ്രദായിക പഠന രീതി ഉപേക്ഷിച്ച് പൂർണ്ണമായി പ്രകൃതിയിലർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒലി തീർത്തുമൊരു വിസ്മയമായിരുന്നു!

കാവുകളെ കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചയായിരുന്നു മറ്റൊരു സവിശേഷത. പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് അഭിശപ്തമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തും വിശ്വാസ പൂർവ്വം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വനങ്ങളാണ് കാവുകൾ.

നമുക്കുപയോഗമില്ലാത്തതിനൊന്നും നിലനിൽക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന നരന്റെ ശാഠ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത്. വൈവിധ്യങ്ങളെ ആദരിക്കാനല്ല, ഒഴിവാക്കാനാണ് പിന്നെ ശ്രമം. ഒരു തോട്ടം രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വളരുന്ന, പാമ്പിനും പറവക്കും ഇടം കൊടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് നമ്മുക്ക് വേണ്ടത്.

ഭൂമി നമ്മുടേതല്ല – നാം ഭൂമിയുടേതാണ് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊണ്ടാണ് ജൈവവൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ് സമാപിച്ചത്.

അശ്വിനി ശ്രീജിത്ത്

2 thoughts on “ജൈവ വൈവിദ്ധ്യ കോൺഗ്രസ്സ് – ഒരു ഓർമ്മപെടുത്തൽ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s